Pratik Sql Sorguları

Bahadır
Written by Bahadır on
Pratik Sql Sorguları
 • Kolayca db kopyası çıkartma
  mysqldump --user="kullanici" --password="sifre" database1 | mysql --user "kullanici" --password="sifre" database2;
  
 • Kolayca tablo yedeği alma
  SELECT * INTO backedup_tablename FROM original_tablename
  
 • Birleştirilimiş data tablosu oluşturma
  SELECT * INTO mergeddatatable
  FROM
  (
  select * from DB1.dbo.tabledata
  union all
  select * from DB2.dbo.tabledata
  union all
  select * from DB3.dbo.tabledata
  union all
  select * from DB4.dbo.tabledata
  union all
  select * from DB5.dbo.tabledata
  union all
  select * from DB6.dbo.tabledata
  ) as t1
  

Comments

comments powered by Disqus