Sunuculara en temel erişim biçimi olan SSH (Secure Shell) güvenli veri iletimi için kriptografik bir protokolüdür. SSH ile uzaktaki sunucularımıza istediğimizi yaptırabiliriz. Detaylarına girmeyeceğim ancak tahmin edilebileceği üzere eğer şifreniz ile bir başkası girebilecek olursa sizin için iyi şeyler olmayacaktır.

SSH şifreleri karmaşık ve zor olmalıdır. Bazı kimseler ssh-key denilen şifreli dosyalar üzerinden kullanılmasını tavsiye etsede pratikte çok işle uğraşanlara bir yük olduğu kaçınılmazdır ssh-key’lerin. Yedeklemek ve korumak zorunda kalırsınız. O sebeple SSH bağlantısının varsayılan portunu değiştirmek bir çok açıdan en kolay ve güvenli yol olacaktır.

Önce sunucumuza SSH ile bağlanıyoruz.

*ssh root@serveripadresi*
SSH ayarlarının bulunduğu dosyayı düzenliyoruz.
nano /etc/ssh/sshd_config
Değerleri değiştiriyoruz
# What ports, IPs and protocols we listen for Port 222222
sonra yeniden başlatarak yeni portumuzla giriş yapalım
reboot
-p parametresi portu temsil eder.
ssh root@serveripadresi -p 222222
Bu şekilde daha güvenli sunuculara sahip olabilirsiniz.