Dosya sahipliğini bir klasör veya dosya için değiştirmek

Her linux kullanıcısı bir yada birden fazla gruba üyedir. Her grubunda kendine has yetkileri vardır. Bu yetkiler sistemde ve çalışan uygulamalarda ne yapıp ne yapamayacağına karar verilmesinde rol alır.

Hangi gruba ait olduğunuzu bulmak için terminalde şu komutu çalıştırın:

***groups***
Spesifik olarak bir kullanıcının grubunu bulmak için şu komut da çalıştırılabilir:
***groups username***
Klasörler ve dosyalar da bir veya birden çok gruba aittir. Bunu kontrol etmek için şu komut çalıştırılır:
***ls -gl***
Bu gruplar değiştirilebilir. Bir klasör yada dosyanın grubunu değiştirmek için şu komut çalıştırılabilir:
***chgrp group_name file/directory_name***
Bu işlemi yapmak için yetkili yada yetki sahibi bir grubun üyesi olmalısınız.

Genelde bu işlemi Apache/Nginx gibi bir web sunucusu için dosya izinlerini düzenlemede kullanırız. Ve ben genelde şu yolla düzenlerim.

***chown -R www-data:www-data /var/www/bahadirdogru.com/***
Bu kod ile ***www-data*** kullanıcısının yetkisinde ayarlanmış oluyor.

WordPress kullanıcıları genelde zip olarak server’a yükledikten sonra terminalden unzip ile dosyaları açarlar. Eğer benim gibi hep root’dan çalışıyorsanız (ki tavsiye edilmez) açtığınız dosyalarında aidiyetleri root olarak olur. yukarıdaki kod ile değiştirmek gerekir bunu. Sonra dosya izinlerine gelir sıra.

En temizi wordpress’in kurulu olduğu dizinde şu kodları çalıştırmaktır:

***chown www-data:www-data -R ****# Apache yada Nginx’e sahiplik verir.
***find . -type d -exec chmod 755 {} \;***# Klasör yetkilerini rwxr-xr-x yapar.
***find . -type f -exec chmod 644 {} \;***# Dosya yetkilerini rw-r–r– yapar.