Php kodları ile dinamik olarak pdf oluşturmak e-ticaret projelerinde çok önem arzetmektedir. Bunu yapan pdf.js kütüphanesi olsada şimdilik encoding (türkçe karakter) sorununu çözememiştik. Şimdi sizlere Dompdf kütüphanesini kullanarak nasıl yapıldığını gösterelim.

Dompdf’in en son sürümünü indiriyoruz, beta versiyon olması fark etmez. Server dizinine indirip açıyoruz.

dompdf_config.inc.php’yi düzenliyoruz.

mb_internal_encoding(‘UTF-8’);
def(“DOMPDF_UNICODE_ENABLED”, true);

sonrasında dinamik sayfayı oluşturan php dosyamıza aşağadaki parametreleri yazıyoruz. Bu ayarlar ile türkçe karakterleri pdf dosyamıza sorunsuz yazabiliyoruz.

chdir(dirname(FILE));
require_once(“dompdf/dompdf_config.inc.php”);

$html ='

’;

if ( isset( $html ) ) {
$html = stripslashes($html);
$old_limit = ini_set(“memory_limit”, “16M”);
$dompdf = new DOMPDF();
$dompdf->load_html($html,’UTF-8′);
$dompdf->set_paper(‘a4’, ‘portrait’);// or landscape
$dompdf->render();
$dompdf->stream(“fiyatlistesi.pdf”);
exit(0);
}